03/06/20  Tin của trường  124
         Ngày 24 tháng 04 năm 2020, Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa Trường Tiểu học Trưng Vương thống nhất danh mục sách giáo khoa sử dụng giảng dạy lớp 1 từ năm học 2020 - 2021 tại Trường Tiểu học Trưng Vương như sau: 
 18/11/19  Tin của trường  196
Trường TH Trưng Vương tổ chức cuộc thi trang trí lớp học ở các khối lớp. Và đây là một số hình ảnh tiêu biểu.
Tiêu điểm